Privacy policy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Voicedomein gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wie is Voicedomein en op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Voicedomein is een handelsnaam van Smartvoices BV en een initiatief van Smartvoices BV en Botsquad. Het kantoor staat in Austerlitz en Smartvoices is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73672815. U kunt ons bereiken per e-mail via hello@voicedomein.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op: 

- klanten/relaties van Voicedomein;

- potentiële klanten/relaties met wie Voicedomein contact heeft gelegd of wil leggen of heeft gehad;  - bezoekers van de website van Voicedomein;

- ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van Voicedomein;

- alle andere personen die contact opnemen met Voicedomein of van wie Voicedomein persoonsgegevens verwerkt (behoudens werknemers van Voicedomein).

 

 Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Voicedomein?

Op onze website www.voicedomein.com kunt u bekijken welke diensten en producten wij aanbieden en kunt u een passende dienst/product afsluiten/afnemen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of producten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken: 

Uw persoonsgegevens:

 Uw bedrijfsgegevens:

 Betaalgegevens:

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via een formulier op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsberichten en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Automatisch gegenereerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina's die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt. 

 

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt: 

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Voicedomein worden verwerkt. Voicedomein accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.   

 

Hoe lang bewaart Voicedomein persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij Voicedomein verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Voicedomein de wettelijke bewaartermijnen. 

 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële emails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkers in het kader van dit artikel zijn bijvoorbeeld Mailchimp, Eventbrite, Hubspot, Google Gmail, Google Analytics en Google Calendar.

 

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is onze website afdoende beschermd (o.a. https) en hanteren wij een professioneel systeem van 1Password, een en ander met persoonlijke wachtenwoorden die regelmatig veranderd worden. Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging concreet inrichten, kunt u contact opnemen via hello@voicedomein.com. 

 

Cookies

Via deze website www.voicedomein.com maakt Voicedomein gebruik van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. 

 

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar hello@voicedomein.com. Voicedomein zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.   Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen via ons emailadres. U kunt verzoeken dat Voicedomein uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Voicedomein zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Voicedomein uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar hello@voicedomein.com.

 

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

 

Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via hello@voicedomein.com of een brief sturen naar Voicedomein, Meester Ansinkweg 33, 3711 DA in Austerlitz.